Kurs Hållbart arbetsliv för alla åldrar

Öppen webbkurs i hållbart arbetsliv för alla åldrar


Kursen utgår från swAge-modellen (Sustainable working life for all ages) och tar upp kunskap som är viktig att känna till och reflektera över som ledare och chef, exempelvis frisk- och riskfaktorer i arbetsmiljön, bestämningsområden för att kunna och vilja arbeta, anställningsbarhet och hur arbetslivet behöver vara hållbart för alla åldrar.

Nya föreläsningsfilmer publiceras varje vecka, prenumerera och gilla vår Youtube-kanal för att försäkra dig att du inte missar någon föreläsning.

Navigera dig i menyn till vänster eller scrolla ner för att ta del av föreläsningsfilmerna som ingår i kursen, lycka till!

 1. Introduktion till hållbart arbetsliv för alla åldrar

Se introduktionsfilmen om swAge-modellen nedan, och fortsätt sedan med följande filmer för att fördjupa din kunskap om hur man bygger ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, samt varför detta behövs. 2. Arbete och hälsa

För att kursen ska komma i ett sammanhang så vill vi nu att du ser på denna övergripande föreläsning  med en kort historisk tillbakablick, samt om arbete, hälsa och ledarskap.  


Fundera och reflektera efter att du sett föreläsningen:

 • Vilken betydelse har en individs hälsa och välbefinnande för sina egna aktiviteter?
 • Vilken betydelse har en individs hälsa för arbetsplatsen, organisationen eller företaget där denna är anställd?
 • Har hälsa lika eller olika stor betydelse för organisationen eller företaget beroende på vilket yrke, vilken position eller vilken ålder individen har?
 • Vilken betydelse har medborgarnas hälsa för samhället?

3. Introduktion till swAge-modellen

SwAge-modellen för hållbart arbetsliv (Sustainable Working life for all Ages) är en teoretisk modell angående bestämningsfaktorer och åtgärdssfärer för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.


I swAge-modellen ingår:

 • Nio bestämningsområden för att kunna och att vilja arbeta: Modellen visualiserar de nio olika bestämningsområden för att kunna och vilja arbeta, vilka beskrivs närmare i kommande föreläsningar.
 • Fyra bestämningssfärer för hållbart arbetsliv: Dessa bestämningsområden fördelar sig i fyra bestämningssfärer, vilka också kommer att beskrivas närmare i kommande föreläsningar. De fyra bestämningssfärerna relaterar till de fyra övervägande som individer gör för att fortsätta arbeta eller lämna arbetsplatsen. De fyra bestämningsområdena visar även på de områden där det behöver göras åtgärder för att arbetslivet ska bli hållbart för alla åldrar.
 • Ålder: Modellen visar även hur de nio bestämningsområden för hållbart arbetsliv relaterar till olika sätt att definiera ålder.


SwAge-modellen används idag på många arbetsplatser som ett verktyg för reflektion vid organisering av arbetet, vid ledningsarbete, vid myndighetsutövning, vid fördelning av arbetet, vid medarbetarsamtal, för att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet, etc.

4. Att kunna och vilja arbeta

Har du funderat över skillnaden på att kunna och att vilja något?


Bara för man vill en sak är det inte säkert att man kan. Och även om man kan så är det inte säkert att man vill.
Men vad är det som inverkar på att vi kan arbeta eller ej?
Och vad inverkar på att vi vill arbeta, eller ej?
Denna föreläsningsfilm tar upp just detta. Se föreläsningen genom att klicka på filmen nedan.


Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad är det som får Dig att kunna arbeta?
 • Vad är det som får Dig att vilja arbeta?

Ålder och åldrande har betydelse i arbetslivet

Vi har alla en ålder. Men man kan definiera ålder på olika sätt.


Denna föreläsning tar upp fyra olika sätt att definiera ålder och hur dessa har betydelse för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. Ta del av föreläsningen genom att klicka på filmen nedan.


Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Hur är din egen ålder utifrån de fyra olika sätten att definiera ålder som beskrivs i föreläsningen?

5. Ålder och åldrande i arbetslivet

6. Bestämningssfärer och överväganden för att stanna i eller lämna arbetslivet

Individer gör fyra övervägande för att arbeta eller ej

Då man står inför stora beslut i livet gör man olika överväganden.

Det finns ofta saker som väger för och emot, och dessa viktar man mot varandra inför beslutet.

Det samma gäller vid övervägandet att arbeta kvar på en arbetsplats eller att lämna arbetsplatsen.


Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad i din situation väger för att du kan och vill fortsätta arbeta?
 • Vad i din situation väger för att du möjligen skulle kunna och vilja sluta arbeta?
 • Vad i dina medarbetares arbetssituation väger för att de kan och vill fortsätta arbeta?