swAge

Vill du lära dig mer om swAgeTM-modellen och ett hållbart arbetsliv?

Öppen webbkurs för ett hållbart arbetsliv i alla åldrar


Ta del av vår öppna webbkurs för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar!

Klicka här för att komma till kurshemsidan med nya föreläsningar varje onsdag.

Gilla och prenumerera på vår Youtube-kanal för att inte missa något. 

Demografin i världen är i förändring, vi blir allt fler och lever allt längre. Detta innebär att organisationer och företag får ett ökat antal äldre medarbetare.

På grund av den demografiska förändringen behövs ökad kunskap om vad detta innebär och verktyg för att möta de nya och förändrade krav som ställs på individer, på organisationer och på företag samt på samhället.

 

Visionen med swAgeTM-modellen är att främja utvecklingen av en hållbar arbetskraft och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. swAgeTM har som syfte att skapa friska arbetsplatser utifrån olika åldrars varierande förutsättningar.

 

swAgeTM -modellen visar på bestämningsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Modellen avser att medvetandegöra och sprida kunskap om de grundläggande aspekterna för arbetskraftsdeltagande, olika åldrars varierande förutsättningar i arbetslivet och strategier och verktyg för att skapa friska arbetsplatser.

swAgeTM:

•utgår från grundläggande behov i att skapa friska arbetsplatser

•är ett samlat verktyg utvecklat för att på individnivå, organisations-/företagsnivå och samhällsnivå göra

arbetslivet mer hållbart för alla åldrar

•innehåller ett kunskapsunderlag och åtgärdsförslag för arbetsgivare, chefer, HR, företagshälsovård, fack, skyddsombud och myndigheter, för att skapa friska arbetsplatser där medarbetare kan och vill arbeta kvar till en högre ålder

•verkar för att göra arbetsplatser hållbara för alla åldrar

•avser att användas vid det dagliga arbetet och i förändringsarbeten

•tar upp aspekter utifrån individperspektivet, organisations- och företagsperspektivet samt samhällsperspektivet

•stödjer utvecklingen av robusta organisationer och företag för framtidens organisatoriska utmaningar


Tryck på länkarna nedan för att ta del av online-föreläsningar som förklarar och genomgår swAgeTM - modellen steg för steg


- Vill du veta mer om swAgeTM - modellen?


- Har Du frågor, tankar eller idéer om swAgeTM - modellen som du vill ha svar på eller diskutera?


- Vill du använda swAgeTM - modellen i ditt arbete, men vet inte riktigt hur?Kontakta gärna Kerstin Nilsson om Dina/Era frågor

E-post: kerstin.nilsson@med.lu.se